Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Szczegóły drugiej edycji „Bitwy o wozy”
Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys.
mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa
frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania
będzie 49 pojazdów.
07.07.2020 więcej
BĘDZIE KOLEJNA EDYCJA „BITWY O WOZY”
BĘDZIE KOLEJNA EDYCJA „BITWY O WOZY”
06.07.2020 więcej
Wytyczne MSWiA dotyczące uzyskania dotacji - Bitwa o wozy
Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące
uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśnicze
25.06.2020 więcej
Bitwa o wozy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup
16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych
straży pożarnych.
22.06.2020 więcej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ wręczył promesy na zakup
nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych
Straży Pożarnych województwa pomorskiego
12.06.2020 więcej
KOMUNIKAT
Dodatek dla funkcjonariuszy dłużej pozostających w służbie.
12.06.2020 więcej
ŻYCZENIA WOJEWODY POMORSKIEGO Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA
ŻYCZENIA WOJEWODY POMORSKIEGO Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA
05.05.2020 więcej
Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka
Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia
Strażaka
30.04.2020 więcej
Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji
Dnia Strażaka
30.04.2020 więcej
Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka
Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka
30.04.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się