Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Działania pomorskich strażaków w związku z koronawirusem, 18.03.2020 r.
Pomorscy strażacy czynnie uczestniczą w działaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
koronawirusa.
18.03.2020 więcej
WYTYCZNE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
WYTYCZNE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH WŁĄCZONYCH DO KSRG DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ
REALIZOWANYCH PRZY ZAGROŻENIU KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2
17.03.2020 więcej
KAMPANIA STOP POŻAROM TRAW
13 marca 2020 roku rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii
społecznej STOP POŻAROM TRAW.
17.03.2020 więcej
Wytyczne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG
"Wytyczne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
włączonych do KSRG” w związku z wirusem COVID-19.
16.03.2020 więcej
KORONAWIRUS – CO MUSISZ WIEDZIEĆ?
Czym jest koronawirus? Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje
chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej
gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni,
zmęczeniem.
11.03.2020 więcej
Zakup przenośnego działka wodno-pianowego
Przenośne działko wodno-pianowe dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarne w Pucku zostało sfinansowane ze
środków finansowych z WFOŚiGW Gdańsk
22.01.2020 więcej
Ogłoszenia SGSP
Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w
Warszawie ogłasza nabór.
22.01.2020 więcej
III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)
Do 16 lutego 2020 roku można zgłaszać kandydatów do III
edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS
FORTIS (Mężny Duch).
09.01.2020 więcej
Życzenia Noworoczne
Życzenia Noworoczne Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
02.01.2020 więcej
Przepełnieni bólem informujemy, że dzisiaj w nocy 13 grudnia na wieczną wartę odszedł st.kpt. w stanie spoczynku Andrzej Żalikowski.
Przepełnieni bólem informujemy, że dzisiaj w nocy 13 grudnia
na wieczną wartę odszedł st.kpt. w stanie spoczynku Andrzej
Żalikowski.
13.12.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się