Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2019 roku, podczas zmiany służby w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku odbyła się
uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
11.11.2019 więcej
List Komendanta Głównego PSP
List okolicznościowy Komendanta Głównego PSP z okazji
Narodowego Święta Niepodległości
08.11.2019 więcej
CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA! EDYCJA 2019/2020
CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!
04.10.2019 więcej
27.09.2019 więcej
26.09.2019 więcej
AKCJA CHARYTATYWNA 500 KM
Strażacy ze Słupska, Fundacja Sportu Pozytywnego oraz Jarosław
Chyrzyński, Maciek Nałęcz, Rafał Lelukiewicz, Szymon
Koszykowski po raz trzeci startują w trasę liczącą trochę
powyżej 500km. W tym roku z Wrocławia na Hel- 545km.
13.09.2019 więcej
TRYB I ZASADY UDZIELANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA ZADANIE PUBLICZNE „DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK OSP” W 2019 ROKU
Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP na zadanie
publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku
22.08.2019 więcej
List Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego
List Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego
12.07.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się