Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Stanowisko
stażysta  
E-mail
 
Telefon
58 673 04 51  
Fax
 
Data składania
2019-09-25  
Data wygaśnięcia
2019-12-31  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
pucki  
Gmina
Puck
Miasto
Puck  
Ulica
ul. Mestwina  
Numer budynku
11  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku ogłasza nabór kandydata do pełnienia służby przygotowawczej (docelowo starszy ratownik lub starszy ratownik-kierowca) w jednostce ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

  • Pełna treść ogłoszenia - pobierz
  • Karta kandydata do służby - pobierz
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - pobierz
  • Zaświadczenie lekarskie - pobierz

  • Wyniki I etapu naboru - pobierz
  • Wyniki II etapu naboru - test sprawności fizycznej kandydatów - pobierz
  • Wyniki III etapu naboru -  test sprawności fizycznej kandydatów - pływanie i akrofobia - pobierz
  • Wyniki IV etapu naboru - ocena złożonych dokumentów - pobierz
  • Informacja o wynikach naboru - pobierz

Załączniki

  Ogłoszenie o naborze 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karta kandydata do służby 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o wy...ych osobowych 11,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zaświadczenie lekarskie 13,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyniki I etapu naboru.pdf 63,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki testu sprawn...dydatów.pdf 278,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki testu sprawn...akrofobia.pdf 234,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ocena zlozonych dokumentow.pdf 46,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynikach naboru.pdf 59 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się