Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Stanowisko
stażysta  
E-mail
 
Telefon
58 673 04 51  
Fax
 
Data składania
2017-03-22  
Data wygaśnięcia
2017-06-01  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
pucki  
Gmina
Puck
Miasto
Puck  
Ulica
ul. Mestwina  
Numer budynku
11  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku ogłasza nabór kandydata do pełnienia służby przygotowawczej w jednostce ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 1 osoba.
 2. Stanowisko: stażysta, docelowo: starszy ratownik lub starszy ratownik - kierowca.
 3. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin.

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 603):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby.

Kandydat do służby zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:


 1. Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Życiorys.
 • Kopie:
 • dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie i kwalifikacje,
 • świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
 1. Oświadczenie o:
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - stanowiące załącznik nr 1.
 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej; zaświadczenie powinno być dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia testu sprawności fizycznej - stanowiące załącznik nr 2.
 2. Kartę kandydata do służby w PSP - stanowiąca załącznik nr 3.

Załączniki

  nabór do słuzby s...ysta 2017.pdf 877,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki kandydatow - I etap.pdf 85,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki kandydatów ...ap - cz.2.pdf 34,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki kandydatów ...ap - cz.3.pdf 35,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki kandydatów ...ap - cz.1.pdf 77,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynikach.pdf 51,25 KB (pdf) szczegóły pobierz