Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Stanowisko
stażysta  
E-mail
 
Telefon
58 673 04 51  
Fax
 
Data składania
2017-03-22  
Data wygaśnięcia
2017-06-01  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
pucki  
Gmina
Puck
Miasto
Puck  
Ulica
ul. Mestwina  
Numer budynku
11  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku ogłasza nabór kandydata do pełnienia służby przygotowawczej w jednostce ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 1 osoba.
 2. Stanowisko: stażysta, docelowo: starszy ratownik lub starszy ratownik - kierowca.
 3. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin.

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 603):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby.

Kandydat do służby zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:


 1. Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Życiorys.
 • Kopie:
 • dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie i kwalifikacje,
 • świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
 1. Oświadczenie o:
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - stanowiące załącznik nr 1.
 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej; zaświadczenie powinno być dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia testu sprawności fizycznej - stanowiące załącznik nr 2.
 2. Kartę kandydata do służby w PSP - stanowiąca załącznik nr 3.

Załączniki

  nabór do słuzby s...ysta 2017.pdf 877,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki kandydatow - I etap.pdf 85,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki kandydatów ...ap - cz.2.pdf 34,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki kandydatów ...ap - cz.3.pdf 35,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki kandydatów ...ap - cz.1.pdf 77,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynikach.pdf 51,25 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się