Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  
Przedmiot zamówienia
„Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną” – Etap 2.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
23.000,00 PLN  
Ogłaszający
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
pucki  
Ulica
ul. Mestwina  
Numer budynku
11  
Data publikacji od
2019-02-06  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-02-22 10:00  
Numer zgłoszenia
PT.2370.1.2019.GK  
Cpv
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
45000000-7 Roboty budowlane
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
 

Ogłoszenie nr 510714-N-2019 z dnia 2019-02-06 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: „Rozbudowa KP PSP 
w Pucku o część garażową i socjalną” – Etap 2.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  • Informacja z sesji otwarcia ofert - pobierz
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 przedmiotu zamówienia - pobierz
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - pobierz
  • Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą - pobierz
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 przedmiotu zamówienia - pobierz
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 2 - pobierz

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...ne Etap 2.pdf 342,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - roboty budow...ń 2019 r.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja techni...u robót.pdf 369,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt teletechnika.pdf 6,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PRZEDMIAR teletech..pdf 652,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opis pulpitu.pdf 510,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  przedmiar pulp..pdf 503,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  przedmiar-budowlanka.pdf 857,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar inst.sanit..pdf 280,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar-parapety.pdf 62,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt budowlany - Formalne.zip 27,42 MB (zip) szczegóły pobierz
  Straż Puck -bud_I...EKTRYCZNE.zip 3,75 MB (zip) szczegóły pobierz
  Straż puck- bud_I...SANITARNE.zip 6,44 MB (zip) szczegóły pobierz
  Straż_Puck_bud_KONSTRUKCJA.zip 24,68 MB (zip) szczegóły pobierz
  PW KONSTRUKCJA.zip 20,36 MB (zip) szczegóły pobierz
  PW ARCHITEKTURA.zip 26,69 MB (zip) szczegóły pobierz
  PW INST.SANITARNYCH.zip 9,3 MB (zip) szczegóły pobierz
  PW INST.ELEKTRYCZNYCH.zip 5,86 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z sesji ...cia ofert.pdf 90 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... pierwsza.pdf 112,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...ówienia.pdf 240,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o przedłuz...ia oferty.pdf 178,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ść 2.pdf 107,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...ówienia.pdf 188,3 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się