Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  
Przedmiot zamówienia
Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
pucki  
Ulica
ul. Mestwina  
Numer budynku
11  
Data publikacji od
2019-07-17  
Data publikacji do
2020-01-01  
Termin składania ofert
2019-07-25 10:00  
Numer zgłoszenia
PT.2370.3.2019  
Cpv
39100000-3 Meble
 

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
  • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz
  • Informacja o wyborze oferty (26.07.2019 r.) - pobierz
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy (01.08.2019) - pobierz

Załączniki

  Ogloszenie o zamowi...awa mebli.pdf 245,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - dostawa mebli.pdf 579,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z sesji...awa mebli.pdf 356,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...awa mebli.pdf 134,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...awa mebli.pdf 180,14 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się