Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-08 23:39:25  Artur Markut

Załączono plik 551245

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2123950
user_idpuste882488
fobject_idpuste551245
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste219544
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-08 23:39:25  Artur Markut

Załączono plik 551243

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2123948
user_idpuste882488
fobject_idpuste551243
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste219544
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-08 23:39:25  Artur Markut

Załączono plik 551244

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2123949
user_idpuste882488
fobject_idpuste551244
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste219544
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-08 23:26:31  Artur Markut

Utworzono artykuł 219544 o nazwie 'Rok 2018'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste219544
user_idpuste882488
resource_idpuste348
namepusteRok 2018
category_idpuste38373
language_idpuste1
shortpusteRok 2018
fullpuste
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - pobierz
 • Rachunek zysków i strat jednostki - pobierz
 • Informacja o stanie mienia - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierz
 • Informacja dodatkowa - pobierz
 • Załącznik nr 1 - Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu - pobierz
 • Załącznik nr 2 - Zasady rachunkowości - pobierz
 • Załącznik nr 3 - Zakres zmian w majątku trwałym w 2018 roku - pobierz
publishfrompuste2019-05-08 00:00:00
_activepuste1
tagspustesprawozdanie finansowe
slugpusterok-2018
2019-05-08 23:39:25  Artur Markut

Załączono plik 551237

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2123942
user_idpuste882488
fobject_idpuste551237
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste219544
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-08 23:39:25  Artur Markut

Załączono plik 551238

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2123943
user_idpuste882488
fobject_idpuste551238
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste219544
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-08 23:39:25  Artur Markut

Załączono plik 551239

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2123944
user_idpuste882488
fobject_idpuste551239
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste219544
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-08 23:39:25  Artur Markut

Załączono plik 551240

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2123945
user_idpuste882488
fobject_idpuste551240
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste219544
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-08 23:39:25  Artur Markut

Załączono plik 551241

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2123946
user_idpuste882488
fobject_idpuste551241
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste219544
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-08 23:39:25  Artur Markut

Załączono plik 551242

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2123947
user_idpuste882488
fobject_idpuste551242
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste219544
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-08 23:33:28  Artur Markut

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - pobierz</li> <li> Rachunek zysk&oacute;w i strat jednostki - pobierz</li> <li> Informacja o stanie mienia - pobierz</li> <li> Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierz</li> <li> Informacja dodatkowa - pobierz</li> <li> Załącznik nr 1 - Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu - pobierz</li> <li> Załącznik nr 2 - Zasady rachunkowości - pobierz</li> <li> Załącznik nr 3 - Zakres zmian w majątku trwałym w 2018 roku - pobierz</li> </ul> ' na '<ul> <li> Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/551245/bilansmf-2018-fr3-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Rachunek zysk&oacute;w i strat jednostki - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/551240/rachunekzyskowistrat-2018-fr3-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Informacja o stanie mienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/551241/stmienia-fr3-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Zestawienie zmian w funduszu jednostki - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/551239/zestawzmianwfunduszu-2018-fr3-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Informacja dodatkowa - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/551242/informacjadodatkowa-fr3-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/551243/arkusze-wzajemnych-rpozliczen-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Koszt wytworzenia środk&oacute;w trwałych w budowie - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/551244/koszt-wytworzenia-srodkow-trwalych-w-budowie-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Załącznik nr 1 informacji dodatkowej - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/551237/zalacznik-nr-1-informacji-dodatkowej-2018-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Załącznik nr 1.1 informacji dodatkowej - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/551238/zalacznik-nr-1-1-informacji-dodatkowej-za-2018-pdf.html">pobierz</a></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - pobierz
 • Rachunek zysków i strat jednostki - pobierz
 • Informacja o stanie mienia - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierz
 • Informacja dodatkowa - pobierz
 • Załącznik nr 1 - Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu - pobierz
 • Załącznik nr 2 - Zasady rachunkowości - pobierz
 • Załącznik nr 3 - Zakres zmian w majątku trwałym w 2018 roku - pobierz
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - pobierz
 • Rachunek zysków i strat jednostki - pobierz
 • Informacja o stanie mienia - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierz
 • Informacja dodatkowa - pobierz
 • Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu - pobierz
 • Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - pobierz
 • Załącznik nr 1 informacji dodatkowej - pobierz
 • Załącznik nr 1.1 informacji dodatkowej - pobierz
2019-05-08 23:34:49  Artur Markut

Zmieniono nazwę z 'Rok 2018' na 'Sprawozdanie finansowe - rok 2018'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameRok 2018Sprawozdanie finansowe - rok 2018
2019-05-08 23:39:25  Artur Markut
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się