Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-30 18:13:42  Artur Markut

Utworzono artykuł 245122 o nazwie 'INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste245122
user_idpuste882488
resource_idpuste348
namepusteINFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
category_idpuste28232
language_idpuste1
shortpusteRODO
fullpuste

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 
informuję:

 

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

 

korespondencji tradycyjnej: 80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2,

korespondencji e – mail: sekretariat@straz.gda.pl,

telefonicznie / fax:58 347 78 00, fax. 58 347 78 33.

 

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,
e – mail: iod@straz.gda.pl).

 

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

1.      dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;

2.      dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;

3.      dot. korespondencji, kontrahentów;

4.      dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;

5.      dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;

6.      dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

7.      dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;

8.      dot. naborów do służby i pracy;

9.      dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;

10.  dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

11.  dot. odbiorów robót i usług;

12.  dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;

13.  dot. zawodów sportowych;

14.  dot. gospodarki transportowej;

15.  dot. prowadzenia postepowań administracyjnych II - instancyjnych

 
 
publishfrompuste2019-07-30 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacje-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych
2019-07-30 18:30:48  Artur Markut

Pole full zmieniło wartość z '<div style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; width: 650px; overflow: hidden;"> <div class="item-page" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><article class="sev-post" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><em>INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</em></strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku<br /> z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)&nbsp;</strong>informuję:</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Komendant Wojew&oacute;dzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem:</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> korespondencji tradycyjnej: 80 &ndash; 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2,</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> korespondencji e &ndash; mail: sekretariat@straz.gda.pl,</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> telefonicznie / fax:58 347 78 00, fax. 58 347 78 33.</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> W Komendzie Wojew&oacute;dzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 &ndash; 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,<br /> e &ndash; mail:&nbsp;<a href="mailto:iod@straz.gda.pl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 102, 174);">iod@straz.gda.pl</a>).</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro os&oacute;b fizycznych, w tym pracownik&oacute;w i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:</p> <p style="margin: 0px 0px 0px 35.7pt; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;</p> <p style="margin: 0px 0px 0px 35.7pt; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;</p> <p style="margin: 0px 0px 0px 35.7pt; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. korespondencji, kontrahent&oacute;w;</p> <p style="margin: 0px 0px 0px 35.7pt; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <em>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><em>dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;</em></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 35.7pt; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <em>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><em>dot. rzeczoznawc&oacute;w, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;</em></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 35.7pt; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <em>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><em>dot.&nbsp;</em>sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku&nbsp;<em>wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;</em></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 35.7pt; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <em>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><em>dot. os&oacute;b składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;</em></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 35.7pt; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <em>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><em>dot. nabor&oacute;w do służby i pracy;</em></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 35.7pt; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <em>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><em>dot. zakresu ochrony danych osobowych dla os&oacute;b uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;</em></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 35.7pt; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <em>10.&nbsp;&nbsp;</em><em>dot. postępowań o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego;</em></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 35.7pt; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <em>11.&nbsp;&nbsp;</em><em>dot. odbior&oacute;w rob&oacute;t i usług;</em></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 35.7pt; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <em>12.&nbsp;&nbsp;</em><em>dot. konkurs&oacute;w i innych imprez okolicznościowych;</em></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 35.7pt; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <em>13.&nbsp;&nbsp;</em><em>dot. zawod&oacute;w sportowych;</em></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 35.7pt; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <em>14.&nbsp;&nbsp;</em><em>dot. gospodarki transportowej;</em></p> <p style="margin: 0px 0px 0px 35.7pt; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <em>15.&nbsp;&nbsp;</em><em>dot. prowadzenia postepowań administracyjnych II - instancyjnych</em></p> </article></span></div> </div> <div class="clear" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both; height: 0px;"> &nbsp;</div> <div style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"> &nbsp;</div> ' na '<div> <div> [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]</div> <div style="text-align: center;"> <em><strong>INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</strong></em></div> <div> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 <strong>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)</strong> informuję:</div> <div> &nbsp;</div> <div> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem:</div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li> korespondencji tradycyjnej: 84 &ndash; 100&nbsp; Puck, ul. Mestwina 11</li> <li> korespondencji e &ndash; mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl,&nbsp;</li> <li> telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53</li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> W Komendzie Wojew&oacute;dzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 &ndash; 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,&nbsp;</div> <div> e &ndash; mail: <a href="mailto:iod@straz.gda.pl">iod@straz.gda.pl</a>).</div> <div> &nbsp;</div> <div> W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro os&oacute;b fizycznych, w tym pracownik&oacute;w i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:</div> <ol> <li> dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;</li> <li> dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;</li> <li> dot. korespondencji, kontrahent&oacute;w;</li> <li> dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;</li> <li> dot. rzeczoznawc&oacute;w, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;</li> <li> dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;</li> <li> dot. os&oacute;b składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;</li> <li> dot. nabor&oacute;w do służby i pracy;</li> <li> dot. zakresu ochrony danych osobowych dla os&oacute;b uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;</li> <li> dot. postępowań o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego;</li> <li> dot. odbior&oacute;w rob&oacute;t i usług;</li> <li> dot. konkurs&oacute;w i innych imprez okolicznościowych;</li> <li> dot. zawod&oacute;w sportowych;</li> <li> dot. gospodarki transportowej;</li> <li> dot. prowadzenia postepowań administracyjnych</li> </ol> </div> <div> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 
informuję:

 

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

 

korespondencji tradycyjnej: 80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2,

korespondencji e – mail: sekretariat@straz.gda.pl,

telefonicznie / fax:58 347 78 00, fax. 58 347 78 33.

 

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,
e – mail: iod@straz.gda.pl).

 

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

1.      dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;

2.      dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;

3.      dot. korespondencji, kontrahentów;

4.      dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;

5.      dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;

6.      dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

7.      dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;

8.      dot. naborów do służby i pracy;

9.      dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;

10.  dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

11.  dot. odbiorów robót i usług;

12.  dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;

13.  dot. zawodów sportowych;

14.  dot. gospodarki transportowej;

15.  dot. prowadzenia postepowań administracyjnych II - instancyjnych

 
 
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:
 
Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:
 
 • korespondencji tradycyjnej: 84 – 100  Puck, ul. Mestwina 11
 • korespondencji e – mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl, 
 • telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53
 
W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, 
e – mail: iod@straz.gda.pl).
 
W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:
 1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
 2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;
 3. dot. korespondencji, kontrahentów;
 4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;
 5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;
 6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;
 8. dot. naborów do służby i pracy;
 9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;
 10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. dot. odbiorów robót i usług;
 12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;
 13. dot. zawodów sportowych;
 14. dot. gospodarki transportowej;
 15. dot. prowadzenia postepowań administracyjnych
 
2019-07-30 18:33:30  Artur Markut
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-30 18:35:24  Artur Markut
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-30 18:36:11  Artur Markut
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-30 18:42:54  Artur Markut
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-13 10:49:26  Artur Markut
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-13 10:55:42  Artur Markut

Pole full zmieniło wartość z '<div> <div> [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]</div> <div style="text-align: center;"> <em><strong>INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</strong></em></div> <div> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 <strong>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)</strong> informuję:</div> <div> &nbsp;</div> <div> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem:</div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li> korespondencji tradycyjnej: 84 &ndash; 100&nbsp; Puck, ul. Mestwina 11</li> <li> korespondencji e &ndash; mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl,&nbsp;</li> <li> telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53</li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> W Komendzie Wojew&oacute;dzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 &ndash; 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,&nbsp;</div> <div> e &ndash; mail: <a href="mailto:iod@straz.gda.pl">iod@straz.gda.pl</a>).</div> <div> &nbsp;</div> <div> W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro os&oacute;b fizycznych, w tym pracownik&oacute;w i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:</div> <ol> <li> dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;</li> <li> dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;</li> <li> dot. korespondencji, kontrahent&oacute;w;</li> <li> dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;</li> <li> dot. rzeczoznawc&oacute;w, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;</li> <li> dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;</li> <li> dot. os&oacute;b składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;</li> <li> dot. nabor&oacute;w do służby i pracy;</li> <li> dot. zakresu ochrony danych osobowych dla os&oacute;b uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;</li> <li> dot. postępowań o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego;</li> <li> dot. odbior&oacute;w rob&oacute;t i usług;</li> <li> dot. konkurs&oacute;w i innych imprez okolicznościowych;</li> <li> dot. zawod&oacute;w sportowych;</li> <li> dot. gospodarki transportowej;</li> <li> dot. prowadzenia postepowań administracyjnych</li> </ol> </div> <div> &nbsp;</div> ' na '<div> <div> [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]</div> <div style="text-align: center;"> <em><strong>INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</strong></em></div> <div> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 <strong>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)</strong> informuję:</div> <div> &nbsp;</div> <div> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem:</div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li> korespondencji tradycyjnej: 84 &ndash; 100&nbsp; Puck, ul. Mestwina 11</li> <li> korespondencji e &ndash; mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl,&nbsp;</li> <li> telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53</li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> W Komendzie Wojew&oacute;dzkiej Powiatowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 &ndash; 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,&nbsp;</div> <div> e &ndash; mail: <a href="mailto:iod@straz.gda.pl">iod@straz.gda.pl</a>).</div> <div> &nbsp;</div> <div> W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro os&oacute;b fizycznych, w tym pracownik&oacute;w i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:</div> <ol> <li> dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;</li> <li> dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Pucku;</li> <li> dot. korespondencji, kontrahent&oacute;w;</li> <li> dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;</li> <li> dot. rzeczoznawc&oacute;w, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;</li> <li> dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;</li> <li> dot. os&oacute;b składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;</li> <li> dot. nabor&oacute;w do służby i pracy;</li> <li> dot. zakresu ochrony danych osobowych dla os&oacute;b uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;</li> <li> dot. postępowań o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego;</li> <li> dot. odbior&oacute;w rob&oacute;t i usług;</li> <li> dot. konkurs&oacute;w i innych imprez okolicznościowych;</li> <li> dot. zawod&oacute;w sportowych;</li> <li> dot. gospodarki transportowej;</li> <li> dot. prowadzenia postepowań administracyjnych</li> </ol> </div> <div> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:
 
Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:
 
 • korespondencji tradycyjnej: 84 – 100  Puck, ul. Mestwina 11
 • korespondencji e – mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl, 
 • telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53
 
W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, 
e – mail: iod@straz.gda.pl).
 
W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:
 1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
 2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;
 3. dot. korespondencji, kontrahentów;
 4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;
 5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;
 6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;
 8. dot. naborów do służby i pracy;
 9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;
 10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. dot. odbiorów robót i usług;
 12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;
 13. dot. zawodów sportowych;
 14. dot. gospodarki transportowej;
 15. dot. prowadzenia postepowań administracyjnych
 
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:
 
Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:
 
 • korespondencji tradycyjnej: 84 – 100  Puck, ul. Mestwina 11
 • korespondencji e – mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl, 
 • telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53
 
W Komendzie Wojewódzkiej Powiatowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, 
e – mail: iod@straz.gda.pl).
 
W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:
 1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
 2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Pucku;
 3. dot. korespondencji, kontrahentów;
 4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;
 5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;
 6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;
 8. dot. naborów do służby i pracy;
 9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;
 10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. dot. odbiorów robót i usług;
 12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;
 13. dot. zawodów sportowych;
 14. dot. gospodarki transportowej;
 15. dot. prowadzenia postepowań administracyjnych
 
2019-09-13 10:56:27  Artur Markut

Pole full zmieniło wartość z '<div> <div> [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]</div> <div style="text-align: center;"> <em><strong>INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</strong></em></div> <div> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 <strong>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)</strong> informuję:</div> <div> &nbsp;</div> <div> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem:</div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li> korespondencji tradycyjnej: 84 &ndash; 100&nbsp; Puck, ul. Mestwina 11</li> <li> korespondencji e &ndash; mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl,&nbsp;</li> <li> telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53</li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> W Komendzie Wojew&oacute;dzkiej Powiatowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 &ndash; 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,&nbsp;</div> <div> e &ndash; mail: <a href="mailto:iod@straz.gda.pl">iod@straz.gda.pl</a>).</div> <div> &nbsp;</div> <div> W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro os&oacute;b fizycznych, w tym pracownik&oacute;w i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:</div> <ol> <li> dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;</li> <li> dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Pucku;</li> <li> dot. korespondencji, kontrahent&oacute;w;</li> <li> dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;</li> <li> dot. rzeczoznawc&oacute;w, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;</li> <li> dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;</li> <li> dot. os&oacute;b składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;</li> <li> dot. nabor&oacute;w do służby i pracy;</li> <li> dot. zakresu ochrony danych osobowych dla os&oacute;b uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;</li> <li> dot. postępowań o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego;</li> <li> dot. odbior&oacute;w rob&oacute;t i usług;</li> <li> dot. konkurs&oacute;w i innych imprez okolicznościowych;</li> <li> dot. zawod&oacute;w sportowych;</li> <li> dot. gospodarki transportowej;</li> <li> dot. prowadzenia postepowań administracyjnych</li> </ol> </div> <div> &nbsp;</div> ' na '<div> <div> [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]</div> <div style="text-align: center;"> <em><strong>INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</strong></em></div> <div> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 <strong>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)</strong> informuję:</div> <div> &nbsp;</div> <div> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem:</div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li> korespondencji tradycyjnej: 84 &ndash; 100&nbsp; Puck, ul. Mestwina 11</li> <li> korespondencji e &ndash; mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl,&nbsp;</li> <li> telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53</li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 &ndash; 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,&nbsp;</div> <div> e &ndash; mail: <a href="mailto:iod@straz.gda.pl">iod@straz.gda.pl</a>).</div> <div> &nbsp;</div> <div> W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro os&oacute;b fizycznych, w tym pracownik&oacute;w i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:</div> <ol> <li> dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;</li> <li> dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Pucku;</li> <li> dot. korespondencji, kontrahent&oacute;w;</li> <li> dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;</li> <li> dot. rzeczoznawc&oacute;w, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;</li> <li> dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;</li> <li> dot. os&oacute;b składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;</li> <li> dot. nabor&oacute;w do służby i pracy;</li> <li> dot. zakresu ochrony danych osobowych dla os&oacute;b uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;</li> <li> dot. postępowań o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego;</li> <li> dot. odbior&oacute;w rob&oacute;t i usług;</li> <li> dot. konkurs&oacute;w i innych imprez okolicznościowych;</li> <li> dot. zawod&oacute;w sportowych;</li> <li> dot. gospodarki transportowej;</li> <li> dot. prowadzenia postepowań administracyjnych</li> </ol> </div> <div> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:
 
Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:
 
 • korespondencji tradycyjnej: 84 – 100  Puck, ul. Mestwina 11
 • korespondencji e – mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl, 
 • telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53
 
W Komendzie Wojewódzkiej Powiatowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, 
e – mail: iod@straz.gda.pl).
 
W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:
 1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
 2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Pucku;
 3. dot. korespondencji, kontrahentów;
 4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;
 5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;
 6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;
 8. dot. naborów do służby i pracy;
 9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;
 10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. dot. odbiorów robót i usług;
 12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;
 13. dot. zawodów sportowych;
 14. dot. gospodarki transportowej;
 15. dot. prowadzenia postepowań administracyjnych
 
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:
 
Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:
 
 • korespondencji tradycyjnej: 84 – 100  Puck, ul. Mestwina 11
 • korespondencji e – mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl, 
 • telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53
 
W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, 
e – mail: iod@straz.gda.pl).
 
W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:
 1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
 2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Pucku;
 3. dot. korespondencji, kontrahentów;
 4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;
 5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;
 6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;
 8. dot. naborów do służby i pracy;
 9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;
 10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. dot. odbiorów robót i usług;
 12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;
 13. dot. zawodów sportowych;
 14. dot. gospodarki transportowej;
 15. dot. prowadzenia postepowań administracyjnych
 
10  2020-01-23 23:01:38  Artur Markut

Pole full zmieniło wartość z '<div> <div> [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]</div> <div style="text-align: center;"> <em><strong>INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</strong></em></div> <div> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 <strong>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)</strong> informuję:</div> <div> &nbsp;</div> <div> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem:</div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li> korespondencji tradycyjnej: 84 &ndash; 100&nbsp; Puck, ul. Mestwina 11</li> <li> korespondencji e &ndash; mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl,&nbsp;</li> <li> telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53</li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 &ndash; 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,&nbsp;</div> <div> e &ndash; mail: <a href="mailto:iod@straz.gda.pl">iod@straz.gda.pl</a>).</div> <div> &nbsp;</div> <div> W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro os&oacute;b fizycznych, w tym pracownik&oacute;w i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:</div> <ol> <li> dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;</li> <li> dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Pucku;</li> <li> dot. korespondencji, kontrahent&oacute;w;</li> <li> dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;</li> <li> dot. rzeczoznawc&oacute;w, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;</li> <li> dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;</li> <li> dot. os&oacute;b składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;</li> <li> dot. nabor&oacute;w do służby i pracy;</li> <li> dot. zakresu ochrony danych osobowych dla os&oacute;b uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;</li> <li> dot. postępowań o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego;</li> <li> dot. odbior&oacute;w rob&oacute;t i usług;</li> <li> dot. konkurs&oacute;w i innych imprez okolicznościowych;</li> <li> dot. zawod&oacute;w sportowych;</li> <li> dot. gospodarki transportowej;</li> <li> dot. prowadzenia postepowań administracyjnych</li> </ol> </div> <div> &nbsp;</div> ' na '<div> <div> [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]</div> <div style="text-align: center;"> <em><strong>INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</strong></em></div> <div> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 <strong>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)</strong> informuję:</div> <div> &nbsp;</div> <div> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem:</div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li> korespondencji tradycyjnej: 84 &ndash; 100&nbsp; Puck, ul. Mestwina 11</li> <li> korespondencji e &ndash; mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl,&nbsp;</li> <li> telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53</li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 &ndash; 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,&nbsp;</div> <div> e &ndash; mail: <a href="mailto:iod@straz.gda.pl">iod@straz.gda.pl</a>).</div> <div> &nbsp;</div> <div> W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro os&oacute;b fizycznych, w tym pracownik&oacute;w i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:</div> <ol> <li> dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;</li> <li> dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Pucku;</li> <li> dot. korespondencji, kontrahent&oacute;w;</li> <li> dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;</li> <li> dot. rzeczoznawc&oacute;w, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;</li> <li> dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;</li> <li> dot. os&oacute;b składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;</li> <li> dot. nabor&oacute;w do służby i pracy;</li> <li> dot. zakresu ochrony danych osobowych dla os&oacute;b uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;</li> <li> dot. postępowań o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego;</li> <li> dot. odbior&oacute;w rob&oacute;t i usług;</li> <li> dot. konkurs&oacute;w i innych imprez okolicznościowych;</li> <li> dot. zawod&oacute;w sportowych;</li> <li> dot. gospodarki transportowej;</li> <li> dot. prowadzenia postepowań administracyjnych</li> <li> Wsp&oacute;ładministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP: <ul> <li> klauzula informacyjna</li> <li> zakres odpowiedzialności oraz podział zadań</li> <li> odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP.</li> </ul> </li> </ol> </div> <div> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:
 
Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:
 
 • korespondencji tradycyjnej: 84 – 100  Puck, ul. Mestwina 11
 • korespondencji e – mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl, 
 • telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53
 
W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, 
e – mail: iod@straz.gda.pl).
 
W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:
 1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
 2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Pucku;
 3. dot. korespondencji, kontrahentów;
 4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;
 5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;
 6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;
 8. dot. naborów do służby i pracy;
 9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;
 10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. dot. odbiorów robót i usług;
 12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;
 13. dot. zawodów sportowych;
 14. dot. gospodarki transportowej;
 15. dot. prowadzenia postepowań administracyjnych
 
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:
 
Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:
 
 • korespondencji tradycyjnej: 84 – 100  Puck, ul. Mestwina 11
 • korespondencji e – mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl, 
 • telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53
 
W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, 
e – mail: iod@straz.gda.pl).
 
W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:
 1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
 2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Pucku;
 3. dot. korespondencji, kontrahentów;
 4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;
 5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;
 6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;
 8. dot. naborów do służby i pracy;
 9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;
 10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. dot. odbiorów robót i usług;
 12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;
 13. dot. zawodów sportowych;
 14. dot. gospodarki transportowej;
 15. dot. prowadzenia postepowań administracyjnych
 16. Współadministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP:
  • klauzula informacyjna
  • zakres odpowiedzialności oraz podział zadań
  • odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP.
 
11  2020-01-23 23:04:41  Artur Markut

Pole full zmieniło wartość z '<div> <div> [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]</div> <div style="text-align: center;"> <em><strong>INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</strong></em></div> <div> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 <strong>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)</strong> informuję:</div> <div> &nbsp;</div> <div> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem:</div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li> korespondencji tradycyjnej: 84 &ndash; 100&nbsp; Puck, ul. Mestwina 11</li> <li> korespondencji e &ndash; mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl,&nbsp;</li> <li> telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53</li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 &ndash; 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,&nbsp;</div> <div> e &ndash; mail: <a href="mailto:iod@straz.gda.pl">iod@straz.gda.pl</a>).</div> <div> &nbsp;</div> <div> W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro os&oacute;b fizycznych, w tym pracownik&oacute;w i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:</div> <ol> <li> dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;</li> <li> dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Pucku;</li> <li> dot. korespondencji, kontrahent&oacute;w;</li> <li> dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;</li> <li> dot. rzeczoznawc&oacute;w, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;</li> <li> dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;</li> <li> dot. os&oacute;b składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;</li> <li> dot. nabor&oacute;w do służby i pracy;</li> <li> dot. zakresu ochrony danych osobowych dla os&oacute;b uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;</li> <li> dot. postępowań o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego;</li> <li> dot. odbior&oacute;w rob&oacute;t i usług;</li> <li> dot. konkurs&oacute;w i innych imprez okolicznościowych;</li> <li> dot. zawod&oacute;w sportowych;</li> <li> dot. gospodarki transportowej;</li> <li> dot. prowadzenia postepowań administracyjnych</li> <li> Wsp&oacute;ładministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP: <ul> <li> klauzula informacyjna</li> <li> zakres odpowiedzialności oraz podział zadań</li> <li> odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP.</li> </ul> </li> </ol> </div> <div> &nbsp;</div> ' na '<div> <div> [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]</div> <div style="text-align: center;"> <em><strong>INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</strong></em></div> <div> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 <strong>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)</strong> informuję:</div> <div> &nbsp;</div> <div> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem:</div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li> korespondencji tradycyjnej: 84 &ndash; 100&nbsp; Puck, ul. Mestwina 11</li> <li> korespondencji e &ndash; mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl,&nbsp;</li> <li> telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53</li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 &ndash; 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,&nbsp;</div> <div> e &ndash; mail: <a href="mailto:iod@straz.gda.pl">iod@straz.gda.pl</a>).</div> <div> &nbsp;</div> <div> W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro os&oacute;b fizycznych, w tym pracownik&oacute;w i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:</div> <ol> <li> dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;</li> <li> dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Pucku;</li> <li> dot. korespondencji, kontrahent&oacute;w;</li> <li> dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;</li> <li> dot. rzeczoznawc&oacute;w, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;</li> <li> dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;</li> <li> dot. os&oacute;b składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;</li> <li> dot. nabor&oacute;w do służby i pracy;</li> <li> dot. zakresu ochrony danych osobowych dla os&oacute;b uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;</li> <li> dot. postępowań o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego;</li> <li> dot. odbior&oacute;w rob&oacute;t i usług;</li> <li> dot. konkurs&oacute;w i innych imprez okolicznościowych;</li> <li> dot. zawod&oacute;w sportowych;</li> <li> dot. gospodarki transportowej;</li> <li> dot. prowadzenia postepowań administracyjnych</li> <li> Wsp&oacute;ładministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP: <ul> <li> <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/703797/obowiazek-informacyjny-kmkp-pdf.html">klauzula informacyjna</a></li> <li> <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/703798/zakres-odpowiedzialnosci-oraz-podzial-zadan-pdf.html">zakres odpowiedzialności oraz podział zadań</a></li> <li> <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/703799/odpowiedzialnosc-i-zadania-innych-niz-psp-pdf.html">odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP</a></li> </ul> </li> </ol> </div> <div> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:
 
Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:
 
 • korespondencji tradycyjnej: 84 – 100  Puck, ul. Mestwina 11
 • korespondencji e – mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl, 
 • telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53
 
W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, 
e – mail: iod@straz.gda.pl).
 
W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:
 1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
 2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Pucku;
 3. dot. korespondencji, kontrahentów;
 4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;
 5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;
 6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;
 8. dot. naborów do służby i pracy;
 9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;
 10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. dot. odbiorów robót i usług;
 12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;
 13. dot. zawodów sportowych;
 14. dot. gospodarki transportowej;
 15. dot. prowadzenia postepowań administracyjnych
 16. Współadministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP:
  • klauzula informacyjna
  • zakres odpowiedzialności oraz podział zadań
  • odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP.
 
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:
 
Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:
 
 • korespondencji tradycyjnej: 84 – 100  Puck, ul. Mestwina 11
 • korespondencji e – mail: sekretariat.puck@straz.gda.pl, 
 • telefonicznie / fal: (58) 673-04-51, fax. (58) 673-04-53
 
W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, 
e – mail: iod@straz.gda.pl).
 
W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:
 1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
 2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Pucku;
 3. dot. korespondencji, kontrahentów;
 4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;
 5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;
 6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;
 8. dot. naborów do służby i pracy;
 9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;
 10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. dot. odbiorów robót i usług;
 12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;
 13. dot. zawodów sportowych;
 14. dot. gospodarki transportowej;
 15. dot. prowadzenia postepowań administracyjnych
 16. Współadministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP:
 
12  2020-01-23 23:05:55  Artur Markut
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-23 23:05:55  Artur Markut

Załączono plik 625880

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2724976
user_idpuste882488
fobject_idpuste625880
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste245122
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-23 23:05:55  Artur Markut

Załączono plik 625881

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2724977
user_idpuste882488
fobject_idpuste625881
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste245122
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-23 23:05:55  Artur Markut

Załączono plik 625882

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2724978
user_idpuste882488
fobject_idpuste625882
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste245122
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-23 23:05:55  Artur Markut

Załączono plik 625883

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2724979
user_idpuste882488
fobject_idpuste625883
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste245122
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-23 23:05:55  Artur Markut

Załączono plik 625884

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2724980
user_idpuste882488
fobject_idpuste625884
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste245122
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-23 23:05:55  Artur Markut

Załączono plik 625885

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2724981
user_idpuste882488
fobject_idpuste625885
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste245122
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-23 23:05:55  Artur Markut

Załączono plik 625886

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2724982
user_idpuste882488
fobject_idpuste625886
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste245122
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-23 23:05:55  Artur Markut

Załączono plik 625887

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2724983
user_idpuste882488
fobject_idpuste625887
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste245122
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się