Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-02-16 13:39:50  Artur Markut

Utworzono artykuł 79084 o nazwie 'Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste79084
user_idpuste20342
resource_idpuste348
namepustePlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
category_idpuste19030
language_idpuste1
shortpustePlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
fullpuste

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017.

publishfrompuste2017-02-16 00:00:00
_activepuste1
slugpusteplan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych
2018-02-15 21:40:26  Artur Markut

Pole category_id zmieniło wartość z '19030' na '4582'

Pole short zmieniło wartość z 'Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017' na 'Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id190304582
shortPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
2018-02-15 21:41:40  Artur Markut

Pole full zmieniło wartość z '<p> Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych na rok 2017.</p> ' na '<p> Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych na rok 2018.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.

2018-02-15 21:43:15  Artur Markut

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2017-02-16 00:00:00' na '2018-01-15 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrom2017-02-16 00:00:002018-01-15 00:00:00
2018-02-15 21:43:16  Artur Markut
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-02-15 21:46:04  Artur Markut
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-02-15 21:54:24  Artur Markut

Pole category_id zmieniło wartość z '4582' na '3089'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id45823089
2018-02-15 21:56:29  Artur Markut

Pole category_id zmieniło wartość z '3089' na '4582'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id30894582
2018-02-15 21:59:06  Artur Markut
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2018-02-15 22:00:27  Artur Markut

Pole category_id zmieniło wartość z '4582' na '19030'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id458219030
11  2019-02-11 09:20:07  Artur Markut

Pole full zmieniło wartość z '<p> Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych na rok 2018.</p> ' na '<p> Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych na rok 2019.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019.

2019-02-11 09:20:08  Artur Markut

Załączono plik 345618

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1969080
user_idpuste882488
fobject_idpuste345618
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste79084
_attachmentpuste1
2019-02-11 09:20:08  Artur Markut

Załączono plik 505672

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1969081
user_idpuste882488
fobject_idpuste505672
resource_idpuste348
modelpusteArticle
foreign_idpuste79084
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się