Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-01 14:00:49  Artur Markut

Załączono plik 597787

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2315831
user_idpuste882488
fobject_idpuste597787
resource_idpuste348
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-01 14:00:49  Artur Markut

Załączono plik 597788

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2315832
user_idpuste882488
fobject_idpuste597788
resource_idpuste348
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-01 14:00:49  Artur Markut

Załączono plik 602208

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2315833
user_idpuste882488
fobject_idpuste602208
resource_idpuste348
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-01 14:00:49  Artur Markut

Załączono plik 602866

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2315834
user_idpuste882488
fobject_idpuste602866
resource_idpuste348
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-01 14:00:49  Artur Markut

Załączono plik 605636

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2315835
user_idpuste882488
fobject_idpuste605636
resource_idpuste348
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-17 17:46:30  Artur Markut

Utworzono zamówienie publiczne 19478 o nazwie 'OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste19478
namepusteOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
contract_subjectpusteDostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpusteKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
deadlinepuste2019-07-25
publishfrompuste2019-07-17
publishtopuste2019-12-31
contract_numberpustePT.2370.3.2019
txtpuste

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
user_idpuste882488
resource_idpuste348
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2019-07-17 17:48:12  Artur Markut

Pole txt zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. </em><br /> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - pobierz</li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - pobierz</li> </ul> ' na '<p style="text-align: center;"> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. </em><br /> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
2019-07-17 17:49:13  Artur Markut

Pole txt zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. </em><br /> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> </ul> ' na '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
2019-07-25 21:50:45  Artur Markut

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> </ul> ' na '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz
2019-07-25 21:51:43  Artur Markut

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz</li> </ul> ' na '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert (<em>25.07.2019 r</em>.) - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602208/protokol-z-sesji-otwarcia-ofert-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz
2019-07-26 16:39:26  Artur Markut

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert (<em>25.07.2019 r</em>.) - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602208/protokol-z-sesji-otwarcia-ofert-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> </ul> ' na '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert (<em>25.07.2019 r</em>.) - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602208/protokol-z-sesji-otwarcia-ofert-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Informacja o wyborze oferty (26.07.2019 r.) - pobierz</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz
 • Informacja o wyborze oferty (26.07.2019 r.) - pobierz
2019-07-26 16:40:48  Artur Markut

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert (<em>25.07.2019 r</em>.) - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602208/protokol-z-sesji-otwarcia-ofert-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Informacja o wyborze oferty (26.07.2019 r.) - pobierz</li> </ul> ' na '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert <em>(25.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602208/protokol-z-sesji-otwarcia-ofert-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Informacja o wyborze oferty <em>(26.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602866/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz
 • Informacja o wyborze oferty (26.07.2019 r.) - pobierz

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz
 • Informacja o wyborze oferty (26.07.2019 r.) - pobierz
2019-07-26 16:41:25  Artur Markut

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert <em>(25.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602208/protokol-z-sesji-otwarcia-ofert-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Informacja o wyborze oferty <em>(26.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602866/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> </ul> ' na '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert <em>(25.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602208/protokol-z-sesji-otwarcia-ofert-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> <strong>Informacja o wyborze oferty</strong> <em>(26.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602866/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz
 • Informacja o wyborze oferty (26.07.2019 r.) - pobierz

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz
 • Informacja o wyborze oferty (26.07.2019 r.) - pobierz
2019-08-01 13:34:51  Artur Markut

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert <em>(25.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602208/protokol-z-sesji-otwarcia-ofert-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> <strong>Informacja o wyborze oferty</strong> <em>(26.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602866/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> </ul> ' na '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert <em>(25.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602208/protokol-z-sesji-otwarcia-ofert-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> <strong>Informacja o wyborze oferty</strong> <em>(26.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602866/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Ogłoszenie o udzieleniu zam&oacute;wieniu -dostawy - pobierz</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz
 • Informacja o wyborze oferty (26.07.2019 r.) - pobierz

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz
 • Informacja o wyborze oferty (26.07.2019 r.) - pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu -dostawy - pobierz
10  2019-08-01 13:36:03  Artur Markut

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert <em>(25.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602208/protokol-z-sesji-otwarcia-ofert-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> <strong>Informacja o wyborze oferty</strong> <em>(26.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602866/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Ogłoszenie o udzieleniu zam&oacute;wieniu -dostawy - pobierz</li> </ul> ' na '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert <em>(25.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602208/protokol-z-sesji-otwarcia-ofert-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> <strong>Informacja o wyborze oferty</strong> <em>(26.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602866/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Ogłoszenie o udzieleniu zam&oacute;wieniu - dostawy <em>(01.08.2019) </em>- <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz
 • Informacja o wyborze oferty (26.07.2019 r.) - pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu -dostawy - pobierz

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz
 • Informacja o wyborze oferty (26.07.2019 r.) - pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu - dostawy (01.08.2019) - pobierz
11  2019-08-01 13:37:28  Artur Markut

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert <em>(25.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602208/protokol-z-sesji-otwarcia-ofert-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> <strong>Informacja o wyborze oferty</strong> <em>(26.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602866/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Ogłoszenie o udzieleniu zam&oacute;wieniu - dostawy <em>(01.08.2019) </em>- <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> </ul> ' na '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert <em>(25.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602208/protokol-z-sesji-otwarcia-ofert-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> <strong>Informacja o wyborze oferty</strong> <em>(26.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602866/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Ogłoszenie o udzieleniu zam&oacute;wienia - dostawy <em>(01.08.2019) </em>- <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz
 • Informacja o wyborze oferty (26.07.2019 r.) - pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu - dostawy (01.08.2019) - pobierz

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz
 • Informacja o wyborze oferty (26.07.2019 r.) - pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy (01.08.2019) - pobierz
12  2019-08-01 14:00:49  Artur Markut

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert <em>(25.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602208/protokol-z-sesji-otwarcia-ofert-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> <strong>Informacja o wyborze oferty</strong> <em>(26.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602866/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Ogłoszenie o udzieleniu zam&oacute;wienia - dostawy <em>(01.08.2019) </em>- <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> </ul> ' na '<p> <em>Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>OGŁOSZENIE O ZAM&Oacute;WIENIU - Dostawy</strong></p> <ul> <li> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597787/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Specyfikacja istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/597788/siwz-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Protok&oacute;ł z sesji otwarcia ofert <em>(25.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602208/protokol-z-sesji-otwarcia-ofert-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> <strong>Informacja o wyborze oferty</strong> <em>(26.07.2019 r.)</em> - <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/602866/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> <li> Ogłoszenie o udzieleniu zam&oacute;wienia - dostawy <em>(01.08.2019) </em>- <a href="https://kppsppuck.bip.gov.pl/fobjects/download/605636/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-dostawa-mebli-pdf.html">pobierz</a></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz
 • Informacja o wyborze oferty (26.07.2019 r.) - pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy (01.08.2019) - pobierz

Ogłoszenie nr 573550-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa i montaż mebli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (25.07.2019 r.) - pobierz
 • Informacja o wyborze oferty (26.07.2019 r.) - pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy (01.08.2019) - pobierz
13  2020-01-01 15:28:46 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
14  2020-01-01 15:28:46 

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-12-31' na '2020-01-01'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-12-312020-01-01

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się